24 Aug 2016 | 

Kjemper for doble statsborgerskap

– Når det gjelder lojalitet, ser jeg ser ikke noen motsetning mellom å føle seg hjemme i, føle tilhørighet og lojalitet til, landet en har innvandret til, selv om man beholder statsborgerskapet fra opprinnelig hjemland. Man kan ha tilhørighet til mer enn ett sted, sier Mari Linløkken til Utrop.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.