1 May 2017 | 

Klistremerker med barberblader

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Flere har fortalt oss om en slik hendelse i Trondheim, men den har vært vanskelig å bekrefte sikkert. Vi må derfor ta et forbehold om at sikker bekreftelse mangler. (Lagt til 4. mai 2017).

De siste årene har vi sett en økning i aktivitet blant nynazister i gruppen «Den norske motstandsbevegelsen», og vi hører stadig vekk om plakater som har blitt hengt opp ulike steder i landet. Dette er den norske avdelingen av et nordisk nettverk som kaller seg «Den nordiske motstandsbevegelsen» (av og til også referert til som «Nordfront»). Dette er en lukket, strengt hierarkisk og militant nynazistisk organisasjon.

Vi har fått høre om en slik hendelse i Trondheim hvor det er funnet barberblader gjemt under klistremerkene.

De ønsker å «skape en nordisk nasjonalsosialistisk republikk bestående av de nordiske landene Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island og eventuelt også de baltiske landene» gjennom en revolusjon. Ifølge nordiske sikkerhetsmyndigheter er gruppen vurdert som den farligste høyreekstreme grupperingen i Norden.

Vi har tidligere hørt om nynazister og islamofobe miljøer i Tyskland som har klistret opp klistremerker med barberblader under dem, slik at folk som prøver å rive dem ned blir skadet. Spesielt fordi det ofte er unge antirasister som river ned slike plakater, er dette en ekstra motbydelig handling.

Denne trenden har dessverre også kommet til Norge, og vi har fått høre om en slik hendelse i Trondheim hvor det er funnet barberblader gjemt under klistremerkene til «Den norske motstandsbevegelsen», og hvor en antirasist skal ha blitt skadet. Dette er en skremmende utvikling, hvor vi håper politiet vil ta affære!

Bruk heller nøkler eller noe annet for å ta ned plakater.

Vi vil oppfordre alle antirasister til å være forsiktige. Bruk heller nøkler eller noe annet for å ta ned plakater. Send oss gjerne bilder også, både av plaktater som er hengt opp, og eventuelt om man ser noe slikt gjemt under dem. Dette kan sendes til mss@antirasistisk-senter.no

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.