30 Sep 2014 | 

Kom nærmere fattige tilreisende!

Hvordan møter det norske samfunnet de europeiske arbeidssøkerne som kommer hit på jakt etter bedre muligheter for seg og sin familie? Er norske arbeidsgivere beredt til å bruke den kompetansen mange av arbeidssøkerne har med seg?

Anne Marie Mollen

Skribent

Anne Marie Mollen

Skribent

Hvordan møter det norske samfunnet de europeiske arbeidssøkerne som kommer hit på jakt etter bedre muligheter for seg og sin familie? Er norske arbeidsgivere beredt til å bruke den kompetansen mange av arbeidssøkerne har med seg?

– I et Europa hvor mange land sliter med høy arbeidsledighet, befinner Norge seg i en privilegert situasjon preget av velstand og stabilitet. Likevel møter vi ofte fattige tilreisende som et problem. Vi trenger å åpne øynene for at dette er mennesker som kan være en ressurs hvis det norske samfunnet bare gir dem muligheten. Derfor ber vi deg komme litt nærmere, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

“Kom nærmere” ble i 2012 lansert som en kampanje som satte fokus på situasjonen for asylsøkere og papirløse. Norges Røde Kors, Frelsesarmeen, Norsk Folkehjelp, Caritas og Antirasistisk Senter viderefører nå kampanjen med å sette et fokus på en annen gruppe som lever i ytterkantene av det norske samfunnet, nemlig fattige tilreisende.

– EØS-regelverket åpner for at europeiske arbeidssøkere kan være i Norge i inntil tre måneder mens de leter etter arbeid. Hjelpetilbudet er imidlertid ikke tilrettelagt for at de skal være sikret verdige forhold i Norge mens de søker arbeid. At mange mennesker fra våre nærområder opplever et så hardt møte med Norge, er uverdig for dem, men også for oss. Det gir et dårlig bilde av Norge, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres.

– På vårt akutte overnattingstilbud møter vi mennesker fra hele verden. De har alle sammen reist fra en svært vanskelig situasjon – i håp om å lage seg et bedre liv. Alle mennesker har sin historie og sin verdighet. Alle mennesker fortjener å bli sett som enkeltindivider, og bli møtt med humanitet og respekt, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Kampanjen er basert på samtaler med fattige tilreisende med bakgrunn fra ulike land. Bildene er tatt av fotograf Tine Poppe, og tekstene er skrevet av Kari Gellein i samarbeid med Antirasistisk Senter. De digitale posterne vil publiseres regelmessig i tilsluttede nettfora. Publikum kan møte flere av deltagerne i kampanjen i personlige møter på Litteraturhuset i Oslo 24. november.

 

Kampanjesiden: https://www.facebook.com/KomNaermere

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.