30 Apr 2014 | 

Konferanse om asylsøkeres rettssikkerhet

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Tirsdag 10. juni avholdes en heldagskonferanse om asylsøkeres rettssikkerhet i lokalene til Røde Kors i Oslo. Programmet er bredt, og vil ta for seg utfordringer knyttet til rettssikkerheten både for barn og voksne. Blant annet kommer representanter for de danske og svenske klageorganene, Flygtningenævnet og Migrationsdomstolen, for å fortelle om ordningene i våre naboland.

Arrangører: Redd Barna, Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp, Mellomkirkelig råd, Amnesty International Norge, Vergeforeningen Følgesvennen, Foreningen av tolvte januar, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og Norges Røde Kors.

Arrangementet er gratis, og det er ingen påmelding.

 

Program (med forbehold om endringer)

Konferansierer: Janne Raanes, leder Norgesprogrammet, Redd Barna og Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

 

08.45     Kaffe

 

09.00     Velkomst
Liv Tørres, generalsekretær, Norsk Folkehjelp

 

Rettssikkerhet generelt

Asylprosessen

09.10     Hva kreves for å ha «rettssikkerhet»?
Nils Erik Lie, tidl. førstelagmann, Borgarting lagmannsrett

09.30     Flygtningenævnet (Danmark)
Helle Ankersen, souschef, Flygtningenævnets Sekretariat

09.50     Migrationsdomstolen (Sverige)
Janet Svensson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö

10.10     En asylsøkers erfaringer

10.20     Hva kreves for å ha «rettssikkerhet»?
Spørsmål til innlederne

 

10.45     Pause

Torturskader

11.00     Dokumentasjon og utredning av torturskader – rettssikkerhet og helse
Nora Sveaass, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO, medlem av FNs torturkomité

11.20     En asylsøkers erfaringer

 

Troverdighet

11.30     Identitet og troverdighet – utvikling over tid
Paula Tolonen, spesialrådgiver NOAS, tidl. avdelingsdirektør UDI

11.45     Troverdighetsvurderinger med en hard klo
Advokat Cecilie Schjatvet

 

Oppfølgingsplikten

12.00     Oppfølging etter retur
Jon Ole Martinsen, rådgiver, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

12.15     Lunsj

 

Rettssikkerhet for asylsøkende barn

Midlertidig opphold

12.45     Fra studien om enslige mindreårige asylsøkeres psykiske helse
Envor M. Bjørgo Skårdalsmo, psykolog, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

13.00     Enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold: Utfordringer og mestringsstrategier
Randi Wærdahl, seniorforsker ved Agder forskning og studieleder ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

 

Aldersundersøkelser

13.15     En representants erfaringer
Ine Johannessen, representant

13.30     En komparativ europeisk analyse og anbefalinger
Helen-Marie Fraher, Expert on Unaccompanied Minors, European Asylum Support Office (EASO)

13.55     En asylsøkers erfaringer
Tidl. enslig mindreårig asylsøker

14.05     Pause

 

Barnets beste vs. innvandringsregulerende hensyn

14.15     Barn i asylsaker
Elisabeth Gording Stang, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfordring til paneldeltagerne

14.30 Advokat Arild Humlen

 

Paneldebatt:

14.50    Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Himanshu Gulati, Trine Skei Grande (V), Michael Tetzschner (H), Geir Toskedal (KrF) og Karin Andersen (SV). Ordstyrer: Trygve G. Nordby, styreleder Amnesty International Norge, tidl. direktør UDI, tidl. generalsekretær Røde Kors, tidl. generalsekretær Flyktninghjelpen

 

15.40     Spørsmål fra publikum

 

16.00     Slutt

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.