30 Jan 2019 | 

30 Jan 2019 | 

Kuben: respekt, ansvar og omsorg

Kuben videregående skole fikk Benjaminprisen for 2018. Skolen er den første som vinner prisen for andre gang.

Mari Linløkken

Fungerende (og tidligere) nestleder ved Antirasistisk Senter, og en av de opprinnelige stifterne av Senteret.

Skribent

Mari Linløkken

Fungerende (og tidligere) nestleder ved Antirasistisk Senter, og en av de opprinnelige stifterne av Senteret.

Skribent

Det systematiske og helhetlige arbeid mot rasisme, diskriminering, ekstremisme og utenforskap, og for demokrati, innenforskap og deltakelse ble belønnet med byste, sjekk og diplom. Juryen framhever Kubens forebyggende arbeid, som favner bredt, fra universelle tiltak innen inkluderingsarbeid, relasjonsbygging og skolemiljø til arbeid med temaer som ekstremisme, holdninger og konflikthåndtering.

En politikertung forsamling, med statssekretær, skolebyråd, ordfører og bydelsleder, sammen med en stor andel av skolens 1400 elever, samt lærere og en fornøyd jury fikk overvære prisoverrekkelsen i Kubens luftige og romslige foaje.

Elevrådsleder Isha Yasir sa at på Kuben skal alle føle seg velkomne, ansett bakgrunn, og at det knapt har gått en dag på Kuben der hun har følt seg fremmed.

Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg overrakte prisen:

– Det er ikke nok å si «Vi må aldri glemme». Ordene må bety noe, og derfor gjør vi ære på dem som jobber hardt mot idéene som førte til drapet på Benjamin. Strømninger som jobber med å bygge ned demokratiet finnes i hele Europa, også i Norge, sa statssekretæren, med referanse blant annet til nazimarsjen i Kristiansand sommeren 2017. – Å komme hit og se arbeidet som gjøres her, og det å få dele ut denne prisen, fyller oss med håp. Det er ikke de få høyreradikale på gata og trollene på nettet som skal definere samfunnet og bestemme utviklingen, det er vi som skal definere og som skal lede an i kampen mot nazisme og rasisme.

– Vi har over 1800 elever, og alle har en aksje i denne prisen, sa rektor Kjell Ove Hauge:

– Bysten og diplomet fra 2008, den gang vi vant som Sogn videregående, har vi tatt med oss og plassert sentralt i foajeen her på Kuben. Verdigrunnlaget – respekt, ansvar og omsorg – har vi tatt vare på og forankret i nye elevgrupper. Elever har eierforhold til dette og har definert «respekt» som at vi viser at alle er like mye verdt, «ansvar» at vi står for handlingene våre, og «omsorg» at vi ser og inkluderer våre medmennesker. Han var glad for at juryen hadde fått med den brede og dype forankringen i begrunnelsen, for de sitter i veggene på skolen og i ryggmargen på de ansatte. Rektoren ville dele æren med skolens samarbeidspartnere; Bydel Bjerke, Salto, forebyggende politienhet på Stovner, Røde Kors gatemeglere, Dembra og Just Unity.

Ordfører Marianne Borgen var stolt på vegne av byen, og håpet at skolen vil inspirere skoler over hele landet i det å gjøre kloke, viktige ord om til handling i hverdagen, og til å arbeid for tillit, tilhørighet, nærhet og forståelse. Hun overrakte en fotball med FNs alle bærekraftmål til elevrådslederen. Elevrådsleder Isha Yasir, sa at på Kuben skal alle føle seg velkomne, ansett bakgrunn, og at det knapt har gått en dag på Kuben der hun har følt seg fremmed.

Skolebyråd Inga Marte Torkildsen var også takknemlig og stolt over at en av byens skoler har fått denne høythengende prisen. Hun tok forsamlingen med tilbake til den kvelden på Youngstorget i januar 2001, noen dager etter drapet, da 40 000 mennesker samlet seg og markerte avsky mot drapet. Hun mintes de samtidige følelsene av både smerte og glede – smerte over det som hadde skjedd og gleden over at det ikke var plass til alle dem som møtte opp for å ta til motmæle.

Ordfører Marianne Borgen var stolt på vegne av byen, og håpet at skolen vil inspirere skoler over hele landet i det å gjøre kloke, viktige ord om til handling i hverdagen, og til å arbeid for tillit, tilhørighet, nærhet og forståelse.

– Elevenes deltakelse er med i begrunnelse for prisen. Jeg er stolt og glad når ungdom tar til motmæle, sa Torkildsen. – Benjamin var en person som mistet retten til å delta i verden, slik en venn av han uttrykte det. Gjennom prisen har han likevel fått delta, for å hindre at andre opplever det samme.

Kunnskapsminister Sanner, som for andre år på rad var forhindret fra å være tilstede på prisutdelingen på grunn av presentasjon av ny regjeringsplattform, rakk fram til lunsjen, der han gratulerte skolen og sa at nå hadde sjefen fått beskjed om at det måtte slutt på å lansere nye regjeringsplattformer samme dato som Benjaminprisen blir delt ut.

Prisen er opprettet til minne om Benjamin Hermansen, drept av nynazister natten den 26. januar 2001, ene og alene på grunn av sin hudfarge, og består av et diplom, en byste og en sjekk på 250 000 kroner.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.