Kuben tildeles Benjaminprisen 2018

Kuben videregående skole får Benjaminprisen 2018 for sitt helhetlige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering.

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel.

Elevrådsleder ved Kuben Videregående skole, Isha Yassir, håper tildelingen av Benjaminprisen kommer til å styrke elevmedvirkningen ved skolen ytterlige i framtiden.

– Prisen gir ansatte og elever på Kuben motivasjon til å videreføre samarbeidet om å utvikle en skole der verdiene respekt, ansvar og omsorg står i sentrum, sier han.

Kuben videregående skole har som mål å støtte elevene til å bli aktører i et demokratisk samfunn. For å nå dette målet, har samfunnsseksjonen ved skolen blant annet utviklet metodikk hvor elevinvolvering, inkludering og dialog står i sentrum.  Skolen deltar også i utviklingsprosjektet Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger). I skoleåret 2017-18 har også  samtlige klasser ved Kuben jobbet med fordypningsprosjekter om utenforskap og ekstremisme:

– Benjaminprisen er en flott anerkjennelse til Kubens langsiktige innsats for å skape et varmt, trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø, fritt for rasisme, diskriminering og utenforskap, sier rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge.

Prisen deles ut av kunnskapsminister og integreringsminister Jan Tore Sanner 29. januar 2019.

 

MERK: Bildet er hentet fra fjorårets utdeling, da prisen gikk til Høyland skole.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.