19 Oct 2015 | 

Lavkonjunktur påvirker innvandreres jobbsjanser

– Unge som mangler nettverk og tilknytning til arbeidslivet blir fremtidens langtidsarbeidsledige og konjunkturofre. Her må det jobbes fra starten av, sier Mathilda von Sydow til Utrop. JobbX har opptil 70 prosents suksessrate i å få unge, særlig unge med flerkulturell bakgrunn til å oppnå denne forankringen.
– Vi holder jevnlig møter med arbeidsgivere, kurser ungdommene i jobbsøking og i fokus på jobb og utdanning. Vi ser dette helt klart som empowerment-strategier i og med at vår målgruppe er unge fra familier med sosiale og økonomiske utfordringer.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.