22 Feb 2016 | 

Lettvint fra Snoen

“Mens Storhaug nå tar til orde for å forby moskeer, sensurere Koranen og sette opp piggtråd og utplassere soldater for å vokte kontinentet mot muslimer, har vi normalt ikke tatt til orde engang for å forby høyreekstreme organisasjoner. Vår primære tilnærming er å analysere og kritisere, som en del av et liberalt og demokratisk sivilsamfunn, ikke å forby eller sensurere. I høyden kan vi finne på å protestere;” skriver Ervin Kohn og Rune Berglund Steen i Minerva debatt.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.