1 Feb 2017 | 

Løkenåsen skole i Lørenskog tildelt Benjaminprisen for 2016

Løkenåsen skole i Lørenskog ble den 31. januar tildelt Benjaminprisen for 2016. Prisen, som er opprettet til minne om Benjamin Hermansen, som i 2001 ble drept av nynazister, ene og alene på grunn av sin hudfarge, får skolen for sitt helhetlige og sentralt forankrede arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid.

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Løkenåsen skole i Lørenskog ble den 31. januar tildelt Benjaminprisen for 2016. Prisen, som er opprettet til minne om Benjamin Hermansen, som i 2001 ble drept av nynazister, ene og alene på grunn av sin hudfarge, får skolen for sitt helhetlige og sentralt forankrede arbeid mot rasisme og diskriminering over lang tid. Skolens elever og lærere var stolt vertskap for en forestilling i skolens samlingssal, der elevene sto for en forestilling som de selv hadde skrevet og koreografert, med tydelig budskap mot mobbing og utestenging.

Benjaminjuryens leder, HL-senterets direktør Guri Hjeltnes, ga juryens begrunnelse for prisen; skolens satsing mot rasisme og diskriminering over lang tid, deres bevisste arbeid og helhetlige tenking, og kontinuerlige videreutvikling av arbeidet med inkludering. Juryen trekker også fram samarbeidet mellom innføringsklassen og de vanlige klassene.

– Bakgrunnen for prisen er mørk, den er til minne om Benjamin Hermansen som ble drept av én konkret grunn; sin hudfarge. Mange mener kanskje at verden er en helt annen i dag enn i 2001, da Benjamin ble drept, men dette er minst like aktuelle problemstillinger i dag som i 2001, sa undervisningsminister Røe Isaksen i sin hilsningstale til skolen. Han viste til at nynazistiske løpesedler nylig er lagt i postkasser på Manglerud, og at AUF-leder Mani Hussaini opplever å bli kalt bananklatrer og ufyselig muslim og blir bedt om å «dra hjem». Men det hjelper som kjent ikke med en handlingsplan som ligger i skuffen, det handler om arbeide vi gjør hver dag. Benjaminprisen er en påminnelse om hva slags mennesker dere skal være, vi alle skal være, at verdi ikke har noe med hudfarge å gjøre – vi skal omsette idealene til handling, og det har dere klart, avsluttet ministeren.

Rektor Ellen Marie Gloppen framhevet stolt elevene og medarbeiderne på skolen, og sa at “dere bekrefter at dere sjelden tenker på hverandre som tilhørende ulike kulturelle, religiøse, nasjonale kategorier – i skolehverdagen møtes dere på tvers. Vi voksne har ansvar for å gi gode og trygge rammer for inkludering og et godt læringsmiljø, en meningsfylt læringshverdag. Dere elever spør: hvordan jobber vi mot rasisme? Vi sier at når vi jobber for inkludering, jobber vi mot diskriminering. Tar vi utgangspunkt i det positive, da får det positive næring. Gjennom MOT får dere mot til å bry dere, og bevissthet om hvor skummel likegyldighet er, dere får mot til å si nei, mot til å bry dere. Du har rett til å ha det bra, står det i alle våre klasserom. Derfor skal det være nulltoleranse for alle former for ekskludering og diskriminering. Vi har ikke en feilfri skole, vi har kontinuerlig fokus på holdningsskapende arbeid, på voksne som ser, har forventninger og som griper inn, og slik forebygges diskriminering, mobbing og utenforskap.”

Også ordføreren i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, gratulerte skolen og framhevet viktigheten av skolen som fellesarena, og av at nettopp skolen jobber kontinuerlig for inkludering og motvirker krefter som ødelegger. Lørenskog er en kommune med mangfold, og en bevisst holdning til og arbeid med mangfoldet.

Billedtekst: Prisen, som består av en byste av Benjamin, et trykk og en sjekk på 100 000 kroner, ble overrekt av undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen. Stolte mottakere var (f.v.) elevrådsleder Klajanth Mohanray, rektor Ellen Marie Gloppen og tidligere elevrådsleder Astrid Klem.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.