17 Aug 2015 | 

Må svare for norsk innsats mot rasisme

Antirasistisk senter har utarbeidet en skyggerapport til møte i FNs komite mot diskriminering i den sveitsiske byen Geneve, og mener Norge særlig har sviktet når det kommer til å bekjempe hatefulle ytringer.
– Dette er et av områdene der det gjøres minst. Særlig etter 22. juli skulle man tro at det ville blitt gjort en innsats mot dette, men det finnes ingen merkbar nasjonal styring på dette området, sier leder Rune Berglund Steen til NTB 17. august.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.