16 Jul 2015 | 

Mangfoldige bedrifter er mer lønnsomme

Kort oppsummert så har mangfold en positiv innvirkning på en del nøkkelfaktorer for organisasjoners prestasjoner: De vinner oftere kampen om de beste medarbeiderne/hodene. Er mer kundeorientert. Har bedre beslutningsprosesser. Har større medarbeidertilfredshet, skriver Ervin Kohn og Karen Bøhle Aarhus i Aftenposten 15. juli.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.