13 Apr 2016 | 

Markering mot asylinnstramningene

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Mandag 18. april klokken 17.00 samles vi utenfor Stortinget for å møte regjeringens foreslåtte innstramninger med et krav om solidaritet med mennesker på flukt.

Borgerkrigen i Syria og den langvarige krigen i Afghanistan er blant hovedårsakene til at mennesker søker mot Europa på jakt etter trygghet. Som svar reises det piggtråd og stadig høyere juridiske stengsler.

Vi godtar ikke at den norske regjeringen i denne kritiske situasjonen ønsker å bli europamester i innstramminger. Vi er skuffet over at regjeringen i all hovedsak opprettholder innstramningsforslagene, til tross for den omfattende kritikken fra faglig hold og sivilsamfunn.

Vi er bekymret for krigsflyktninger som skal nektes å gjenforenes med ektefelle og barn. Vi er bekymret for enslige mindreårige som skal tilbringe ungdomstiden på vent, og så returneres til krigsherjede hjemland ved fylte 18 år. Vi er bekymret for strengere krav til å få asyl, og for at asylsøkere som i dag ville ha fått beskyttelse, i framtiden kan få avslag og returneres til forfølgelse. Vi er bekymret for forslaget om å stenge grensene helt i perioder, og dermed overlate ansvaret for mennesker på flukt til våre naboland. Vi er bekymret for barrierene som reises mot nye borgere, og for en svekket integrering.

PROGRAM
Appeller:
– Sturla Stålsett, professor, UiO
– John Peder Egenæs, generalsekretær, Amnesty International Norge

Vel møtt!

Tilsluttet: Amnesty International Norge, Den norske kirke, Norsk folkehjelp, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Refugees Welcome, Islamsk Råd Norge, Sosialistisk Ungdom (SU), Unge Venstre, Landsforeningen mot rasisme (LMR), Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), Kirkens Bymisjon, Vergeforeningen Følgesvennen, Norges Kristne Råd, Grønn Ungdom, Foreningen av tolvte januar, Rødt, Korsvei, Mennesker i limbo, Antirasistisk Senter.

Organisasjoner, partier, mv. som ønsker å slutte seg til, kan sende en melding til rbs@antirasistisk-senter.no.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.