25 May 2016 | 

Markering mot midlertidig opphold for barn som flykter alene til Norge

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Over 30 organisasjoner har stilt seg bak arrangementet. Fram til 25.mai er det mulig å signere oppropet: www.reddbarna.no/opprop

Regjeringen ønsker nå å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig oppholdstillatelse frem til de fyller 18 år, uavhengig av alder og uavhengig av hvorvidt det foreligger et beskyttelsesbehov.

Forslaget utelater viktig kunnskap om de alvorlige konsekvensene endringen vil innebære for barn. Dersom forslaget blir godkjent av Stortinget vil flere tusen barn måtte leve en hel barndom i uvisshet og i konstant frykt for hva som vil skje med dem. Dette strider med barns grunnleggende behov for trygghet og stabilitet. Først når de fyller 18 år, får de vite om de får bli værende i Norge eller ikke. Det er bredt dokumentert at midlertidig oppholdstillatelse er svært skadelig og ikke til barnets beste.

Snart skal Stortinget ta stilling til innstramnings­forslagene fra regjeringen. Skriv under på oppropet og bruk din stemme for å hindre at barn som har flyktet alene til Norge må leve hele sin barndom i uvisshet.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.