28 Aug 2020 | 

Markering mot SIAN

Antirasistisk Senter oppfordrer på det sterkeste til en fredelig motdemonstrasjon.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Lørdag 29. august klokka 13.00-15.00 skal SIAN igjen ha en markering i Oslo, denne gang på Eidsvolls plass foran Stortinget. I lys av tidligere erfaringer ønsker vi å dele følgende oppfordringer og betraktninger:

1. Vi håper at folk møter opp for å gi rolig motstand mot SIAN. SIAN gir uttrykk for et ekstremt, hatefullt syn på muslimer, og sjikanerer gjerne oppmøtte muslimer direkte. De som utsettes for dette hatet, bør se at de ikke står alene.

2. Vi vil samtidig sterkt oppfordre alle som møter opp til å forholde seg rolige, til å følge politiets anvisninger, og til å avstå fra enhver form for fysisk konfrontasjon med politiet, og fra enhver form for voldsbruk mot SIAN.

Vi vil samtidig sterkt oppfordre alle som møter opp til å forholde seg rolige, til å følge politiets anvisninger, og til å avstå fra enhver form for fysisk konfrontasjon med politiet, og fra enhver form for voldsbruk mot SIAN.

3. Vi legger til grunn at politiet forbereder seg godt, og sørger for å ha kontroll over området fra start med nøkterne midler. At politiet nylig har brukt tåregass mot demonstrasjoner hvor det inngår mindreårige, oppfatter vi som svært problematisk. Det bør ikke være nok eksempelvis at det er press mot politiets sperringer. Sterke virkemidler som tåregass, hester og hunder bør bare brukes i mer ekstreme situasjoner. Hvis det er risiko for at politiet kan miste kontrollen, er det langt bedre at politiet avslutter markeringen, enn at de bruker tåregass og andre sterke og skremmende virkemidler, spesielt mot grupper hvor mindreårige inngår.

4. SIAN er bevisst ute etter å provosere. De ønsker konfrontasjoner – det er det eneste som kan gi dem medieoppmerksomhet. De har ingenting annet å fare med, og ingenting å bidra med til offentlig debatt. Alt de har, er krenkelser, fornærmelser, provokasjoner. SIAN fortjener ikke oppmerksomhet, men hatet deres fortjener motstand.

5. Vi er glade for at politiet vil ha etterforskere til stede, for å følge med på om SIAN ytrer noe som kan være straffbart. Vi vil i løpet av kort tid sende en anmeldelse mot SIAN for en serie hatefulle ytringer under en markering i Arendal 6. august, og vil vurdere det samme i forbindelse med markeringen i Oslo.

SIAN fortjener ikke oppmerksomhet, men hatet deres fortjener motstand.

6. En undersøkelse fra HL-senteret vises at 34 prosent av befolkningen har det de kaller “muslimfiendtlige holdninger”. Når mange med muslimsk bakgrunn kan oppleve SIAN som truende, er det ikke minst fordi de vet at SIAN er et ytterliggående uttrykk for fordommer som gjenfinnes i bredere lag av det norske samfunnet. Det understreker alles ansvar for å bekjempe fordommer og hat mot muslimske medborgere i alle former.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.