6 Jan 2021 |  - Ekstern skribent

6 Jan 2021 | 

Masoud Panahi Toothami sine tapte år, og hans død

Venner av Masoud ante at han bar på en vanskelig fortid, men førsteinntrykket var et annet.

Arne Viste

Ekstern Skribent

Arne Viste

Ekstern Skribent

«Iranske Masoud Panahi Toothami er spesialist i indremedisin. Han hadde sin egen praksis i Teheran. Men i Norge er det ingen som har bruk for kunnskapene hans.»

Med disse ordene innledet journalist Toril Risholm i 2012 en to siders reportasje i Stavanger Aftenblad om følelsen av å leve i et vakuum blottet for framtidshåp på Dale Asylmottak. Venner av Masoud ante at han bar på en vanskelig fortid. Men førsteinntrykket som festet seg var et annet: Alltid vennlig. Alltid imøtekommende. Meget kunnskapsrik. Energisk formidler av Irans rike kultur og høye dannelse. Han skulle alltid vite i detalj hvordan andre hadde det, før han snakket om egne utfordringer.

Masoud arbeidet på Ullensvang Hotell før skattekortet ble inndratt i 2011. Tilfeldigvis hadde han renholdet av dronning Sonjas hotellrom. De møttes, og han spurte om hun kunne legge inn et godt ord for ham slik at han fikk oppholdstillatelse. Hun svarte at det ikke var slik kongedømmet fungerte. Hun kunne ikke blande seg direkte inn i politiske og administrative vedtak. Men hun gav ham 50 kroner og ønsket ham lykke til videre på ferden. I 2014, hjulpet av RIA, (Rettferdighet i asylpolitikken), fikk Masoud innvilget opphold på humanitært grunnlag. Grunnlaget for beskyttelse og dermed oppholdstillatelse hadde imidlertid vært til stede alle år. Det viste seg å være for sent. Han rakk aldri å bli en aktiv bidragsyter som lege i sitt nye hjemland, slik han hadde drømt om. 28. februar 2019 gikk han bort, snaut 55 år gammel. Ti års venting i uvirksomhet på ulike mottak hadde tappet ham for tid og krefter. Dermed ble også det såkalte innvandrerregnskapet mer negativt enn det behøvde være.

8. januar hvert år er Yemane-dagen. Vi minnes Yemane Teferi som døde 8. januar 2016 etter 25 år i passivitet på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. Dette er leserinnlegg 3 av 5 som er tilegnet minnet om ham.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.