4 Dec 2014 | 

Mer om hatkriminalitet

Ønsker du å lese mer om hatkriminalitet i Norge og verden, kan du finne mer informasjon her.

Anne Marie Mollen

Skribent

Anne Marie Mollen

Skribent

Ønsker du å lese mer om hatkriminalitet i Norge og verden, kan du følge lenkene under.

 

Oslo Politidistrikt: «Hatkriminalitet – en drøfting av temaet og gjennomgang av anmeldelser i Oslo i 201

Oslopolitiets rapport om hatkriminalitet som blant annet drøfter definisjon, omfang, statistikk og mørketall relatert til hatkriminalitet i Oslo. I rapporten sammenligner de også situasjonen i Norge med andre land som Sverige og Danmark.

Organization for Security and Cooperation in Europe: 2013 hate crime reporting

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa samler hvert år inn statistikk på hatkriminalitet i forskjellige europeiske land. I denne oversikten kan du finne både omfang og type hatkriminalitet rapportert inn fra 2009 og frem til i dag.

Likstillings- og disrkimineringsombudet: tiltak mot hatkriminalitet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har foreslått at det gjennomføres flere tiltak mot hatkriminalitet.  Her er en oversikt.

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

LLH har utfyllende informasjon om hatkriminalitet, og er spesielt rettet mot dem som opplever hatkriminalitet på grunn av sin seksuelle orientering. Mer om dette kan du lese her. De har også en egen rapporteringsside som heter ikkefindegidet.

Det Mosaiske Trossamfund

Det Mosaiske Trossamfund har informasjon om antisemittisk hatkriminalitet. Per i dag finnes det ikke en egen kategorisering av antisemittisme hos politiet. Mer informasjon om dette samt mulighet for rapportering av forekomster av hatkriminalitet til DMT finner du her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.