6 Jan 2015 | 

Merkels viktige verdimarkering

“Det ligger en viss ironi i at tyske medier, samtidig med Pegidamarsjene, har hatt bred dekning av flere nyere studier som viser at innvandringen er massivt lønnsom for Tyskland, og at landet fremover vil trenge en årlig innvandring på 400.000 for å kunne opprettholde nåværende velstandsnivå.” Informativ kronikk av Karsten Aase-Nilsen i VG 6. januar.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.