30 Jul 2017 | 

Noen merknader om nazi-demoen

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

1. Nei, ytringsfriheten handler ikke primært om å verne ekstreme ytringer, slik det har blitt så populært å si, men om å sikre borgerne retten til å kritisere stat og myndigheter. Det er en nokså vesentlig forskjell. Under menneskerettene er det ikke bare rom for å begrense visse typer ytringer – det er påbudt, for å verne gruppene som rammes av dem.

2. Under FNs rasediskrimineringskonvensjon, som Norge har tilsluttet seg, skal både rasistiske organisasjoner og propagandaaktiviteter av samme type forbys. Norge har ikke implementert dette forbudet fullt ut, noe FN regelmessig kritiserer oss for. Hvis vi hadde implementert det, er det ikke bare nazi-marsjen som skulle vært forbudt, men organisasjonen som sådan.

Dette er altså FNs syn, etablert av verdens stater i fellesskap, i lys av nazismens nesten ufattelige ondskap og ødeleggelser.

Noen mener dette representerer et autoritært syn. Det er altså FNs syn, etablert av verdens stater i fellesskap, i lys av nazismens nesten ufattelige ondskap og ødeleggelser.

Dette er konvensjonsteksten:

“Article 4. States Parties condemn all propaganda and all organizations which are based on ideas or theories of superiority of one race or group of persons of one colour or ethnic origin, or which attempt to justify or promote racial hatred and discrimination in any form, and undertake to adopt immediate and positive measures designed to eradicate all incitement to, or acts of, such discrimination and, to this end, with due regard to the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights and the rights expressly set forth in article 5 of this Convention, inter alia:

(a) Shall declare an offence punishable by law all dissemination of ideas based on racial superiority or hatred, incitement to racial discrimination, as well as all acts of violence or incitement to such acts against any race or group of persons of another colour or ethnic origin, and also the provision of any assistance to racist activities, including the financing thereof;

(b) Shall declare illegal and prohibit organizations, and also organized and all other propaganda activities, which promote and incite racial discrimination, and shall recognize participation in such organizations or activities as an offence punishable by law;”

Tydelig nok, vil jeg mene.

Det vesentligste ankepunktet mot nazistenes ytringer er ikke at de er krenkende, men at de er farlige.

3. Det vesentligste ankepunktet mot nazistenes ytringer er ikke at de er krenkende, men at de er farlige. Det er snakk om en utpreget voldelig organisasjon, noe merkelig mange unnlater å nevne.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.