14 May 2014 | 

Minnesmerket er en grisefarm

Anne Marie Mollen

Skribent

Porajmos, eller romfolkets Holocaust, er blant de mindre kjente folkemordene som pågikk under andre verdenskrig. Hvor mange som ble drept under nazistenes utrydningsprosjekt er usikkert, men man regner med at mellom 200 000 og 1.5 millioner romfolk ble tatt av dage i forskjellige konsentrasjonsleirer.  En av disse leierne var Lety, i det som i dag er Tsjekkia. Her regner man med at over 350 ble drept, inkludert flere barn, og 500 ble transportert til gasskamrene i Auschwitz.  Hvordan minnes de som døde i leiren i dag? Jo, med en grisefarm.

Romfolk og menneskerettighetsaktivister har i årevis kjempet for at grisefarmen skal flyttes, og at et verdig minnesmerke settes opp for de som endte sitt liv i konsentrasjonsleiren. EU-parlamentet har støttet denne oppfordringen to ganger, og FNs menneskerettighetskomité oppfordret senest i fjor de tsjekkiske myndighetene til å flytte gården. Myndighetene har alltid nektet, og skylder på de høye kostnadene som ville komme ved å flytte gården til en annen plass.

I går samlet en gruppe aktivister seg i nærheten av grisefarmen i Lety i en demonstrasjon mot at grisefarmen fortsatt står der. Etter en dag og natt med regn er de der fortsatt, og flere aktivister er kommet til og deltar i demonstrasjonen. Gruppen skriver i en pressemelding:

we, who have assembled here today and in many other places around the Czech Republic, are demanding an immediate end to the operation of this pig farm. We want the pigs to be taken away, the farm to be torn down, and a dignified memorial to be erected on the place where so many dozens and hundreds of people suffered. We will not leave until our demands are met. No more waiting for decisions from above! We want our voice to be heard! Black, white, let’s unite! Opre Roma Akana!

En av organisasjonene som kjemper for flytting av farmen er organisasjonen Konexe, som Antirasistisk Senter samarbeider med. Vi støtter deres uttalelse om at gården er “en skam for oss alle, og et symbol på posisjonen til romfolk ikke bare i Tsjekkia, men i Europa som helhet”.

Gården må fjernes og den må fjernes nå. Et verdig minne må opprettes for alle dem som mistet sine liv på denne grusomme måten. Vi må aldri glemme!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.