13 Jan 2015 | 

Minoriteter diskrimineres i arbeidslivet

“Hermansen er bekymret over lav sysselsetting blant «muslimer» i Norge, men tror han demonstrasjoner mot islam bidrar til å øke mulighetene for innvandrere og deres etterkommere i det norske arbeidsmarkedet?”

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.