10 Sep 2014 | 

10 Sep 2014 | 

Misvisende overskrifter selger

For noen dager siden kom nyheten: en rapport fra UDI viser at asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold i landet ikke er så kriminelle som alle trodde likevel. De står faktisk for bare 2 % av alle registrerte siktelser. Fokuserer vi kun på asylsøkere, ser vi at tallet blir enda lavere. Kun 0,5 % av alle siktelser antas å ha blitt utført av registrerte asylsøkere i Norge. Og det stopper ikke der. Det er også forholdsmessig færre asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold som blir tatt for voldskriminalitet og seksualkriminalitet enn i befolkningen i sin helhet.

Anne Marie Mollen

Skribent

Anne Marie Mollen

Skribent

For noen dager siden kom nyheten: en rapport fra UDI viser at asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold i landet ikke er så kriminelle som alle trodde likevel.  De står faktisk for bare 2 % av alle registrerte siktelser. Fokuserer vi kun på asylsøkere, ser vi at tallet blir enda lavere.  Kun 0,5 % av alle siktelser antas å ha blitt utført av registrerte asylsøkere i Norge. Og det stopper ikke der. Det er også forholdsmessig færre asylsøkere og utlendinger med ulovlig opphold som blir tatt for voldskriminalitet og seksualkriminalitet enn i befolkningen i sin helhet.

Men dette er egentlig ingen nyhet. I 2004 kom en lignende statistikk fra SSB som viste at asylsøkere står bak mindre enn 1 prosent av alle oppklarte lovbrudd i 2001. Kun 3.5 % av alle siktede var ikke-bosatte utlendinger.

Så hvorfor tror «folk flest» at utlendinger topper kriminalitetsstatistikken?

Det er tydelig at lovlydige asylsøkere ikke selger. Leser en medias fremstilling skapes et helt annet bilde enn det UDIs rapport, og flere rapporter før den, dokumenterer. I Aftenposten kunne du først lese om rapporten under den beviselig feilaktige overskriften «Dobbelt så mange lovbrudd blant asylsøkere og papirløse», før de redigerte seg – en liten smule. Flere andre av landets største aviser omtaler rapporten med lignende overskrifter. Unyansert og stigmatiserende.

Dette er normen mer enn unntaket. Googler du «asylsøker» i dag er 6 av de 9 artiklene som kommer opp relatert til kriminalitet. Gjelder saken drap, voldtekt eller narkotikasalg og gjerningspersonen er asylsøker eller papirløs, kan du være sikker på – nesten uten unntak – at dette vil bli nevnt.

Antirasistisk Senter kommenterte nylig på beskrivelsen av gjerningsmenn «med afrikansk bakgrunn» i media. Sakens kjerne er at når en gruppe mennesker ofte nok blir omtalt i negative forhold skaper det en assosiasjon, der «asylsøker» eller «afrikaner» forbindes med kriminalitet eller andre belastende problemer. Det bygger opp under fordommer i samfunnet og ikke minst går det utover dem det gjelder. Asylsøkere lever allerede et belastet sosialt liv. Media burde være sitt ansvar bevisst og ikke bidra til økt diskriminering ved feilaktig og stigmatiserende fremstilling av grupper av mennesker.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.