26 Jun 2020 | 

Mortensrud mot rasisme

SIAN måtte avbryte etter bare 24 minutter.

Maria Wasvik

Redaktør

Maria Wasvik

Redaktør

Lørdag 20. juni holdt den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN stand på Mortensrud torg i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Mange av innbyggerne i bydelen har flerkulturell bakgrunn, mange er muslimer, og at SIAN endte opp med å få markere seg nettopp der, mot bydelsutvalgets vilje, vekket mange og sterke reaksjoner.

Alle som har fulgt SIAN med et halvt øye veit at de ønsker å provosere, og at det nok var nettopp derfor de valgte seg Mortensrud. En uke før helgas markering ble lederen pågrepet av politiet for ulovlig bruk av forsvarsspray mot en 16-åring i forbindelse med utdeling av løpesedler i Drammen. To helger før det igjen ble vedkommende pågrepet under Black lives matter-demonstrasjonen i Oslo, for å ikke etterfølge politiets gjentatte påbud om å forlate sentrum. Og dette er bare de aller nyeste eksemplene, i en rekke av svært mange lignende saker.

For å unngå bråk ble det derfor bestemt at motdemonstrasjonen “Søndre Nordstrand mot SIANs hat og polarisering” ble flyttet til timen før SIANs markering. Klokken ett, da SIAN kjørte i gang sitt “show”, var alle på Mortensrud invitert til grilling og sosialt fellesskap på et område like ved kjøpesenteret Senter syd, mens Oslo mot rasisme arrangerte støydemonstrasjon på torget. Islamsk råd Norge og den lokale moskeen (som for øvrig ligger bare et steinkast fra senteret) kom fram til å fraråde folk å møte opp for å demonstrere, men personer tilknyttet moskeen var tilstede i området med gule vester og informerte folk om hva som foregikk.

Ungdommer fra Mortensrud stilte opp med hansker og utstyr og ryddet området SIAN hadde brukt umiddelbart etter at sperringene ble fjernet

Politiet var også tungt tilstede. Politibilene sto tett i tett langs veien opp til senteret, og nede ved bensinstasjonen ved påkjøringen fra motorveien sto de store semitrailerne. Hele området rundt senteret var sperret av med gjerder, noe som ikke bare gjorde det vanskeligere for oss som ville demonstrere, men som også gjorde det komplisert for vanlige Mortensrudbeboere å ta seg fra buss og bane og opp til eller forbi selve torgområdet.

På torget foran senteret hadde det samlet seg rundt 300 personer, både voksne ungdommer og noen barn, med plakater og ulike effekter for å lage lyd. De langt fleste bar ansiktsmasker, og gjennom hele markeringen gikk personer rundt og delte ut masker og håndsprit til de som ikke hadde tatt med seg selv. Støynivået var høyt allerede før SIAN kom igang. Og selv om de tilsynelatende har investert i bedre lydutstyr, var det nærmest umulig for oss som sto litt i utkanten å høre hva som ble sagt. Noe som også betyr at tilfeldig forbipasserende slapp å bli overrasket av hatefulle kommentarer på vei fra bussen, til butikken eller hva enn, i deres eget nabolag.

SIANs leder Lars Thorsen henvendte seg etterhvert i stadig større grad direkte til motdemonstrantene og innbyggerne i bydelen i sin appell, med fornærmende påstander om dem og muslimer generelt, samt ukvemsord som var til forveksling like de han og nestlederen sto tiltalt for i retten for bare noen måneder siden. Kvinnene tilknyttet moskeen ble omtalt som “sharia-unformerte”, ungdommene som “adidasriddere”, og motdemonstrantene som “rotter”.

 

Sian på Mortensrud

Han henvendte seg til de som hadde møtt opp på torget som “Islam i sin pureste form”, og omtalte muslimer som “seksualpredatorer” og “morderzombier”. Motdemonstrantene svarte med å rope “Alle nasjoner, alle religioner – vi er Mortensrud!”. Etter drøye 20 minutter bestemte politiet at markeringen måtte avbrytes, og fraktet dem bort fra området.

Som det har kommet svært tydelig fram i media, ble det kastet en rekke gjenstander mot standen. Det var i all hovedsak egg, tomater og vannballonger, men det har også blitt identifisert to gjenstander av metall, uten at undertegnede fikk med seg hvordan dette gikk for seg. Politi med skjold i rekke tok av for noe av det som ble kastet, men det ble også forsøkt tatt imot med koranen av SIANs aktivister.

Da markeringen på torget var i ferd med å avsluttes ble vi oppmerksomme på en høylytt krangel mellom en mann som satt like ved oss og et forbipasserende par. Vi ble fortalt av flere at de hadde oppholdt seg på torget under motdemonstrasjonen, men at det virket som om de var der for å høre på SIAN og at de hadde kommet med en rekke ubehagelige kommentarer til tilfeldige demonstranter. Til mannen vi snakket med hadde de blant annet ropt n-ordet da de passerte ham. Med tanke på at dette skjedde mens torget var fullt av motdemonstranter, var det vanskelig å ikke tenke på hva de kunne tillatt seg dersom de ikke hadde vært der.

En annen ting som dessverre ikke har kommet fram i mediedekningen, er hvordan ungdommer fra Mortensrud stilte opp med hansker og utstyr og ryddet området SIAN hadde brukt umiddelbart etter at sperringene ble fjernet. I ettertid har det vært mange diskusjoner, ikke bare om SIANs markering, men også om motdemonstrasjonene som fant sted, og om hva som er den beste strategien for å møte hatet SIAN ønsker å spre. Noen mener organisasjonen burde ignoreres, noen mener de bør møtes av folk som stiller seg med ryggen til, noen at budskapet deres burde overdøves, mens andre mener man heller burde samle folk til noe hyggelig og inkluderende et annet sted enn selve torget. På lørdag ble det litt av alt.

Dette er viktige diskusjoner, og diskusjoner vi nok ikke blir ferdige med med det første. SIAN har allerede publisert flere datoer for en slags sommerturné. De har også annonsert noe som kan ligne en “koranbrenningsfestival” som går over flere dager på foreløpig ukjente steder i Drammensområdet. Flere av stedene de har valgt seg ut kjennetegnes blant annet av at mange av de som bor i området har innvandrerbakgrunn.

 

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.