29 Aug 2016 | 

Moskeene blir stadig mer populære

– Det er nå en ­tydelig debatt innad mellom muslimer. Det er altså ikke bare nordmenn som diskuterer islam lenger. Dette skaper et mer nyansert bilde, sier Mari Linløkken til Vårt Land.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.