29 Oct 2018 | 

29 Oct 2018 | 

Muslimfiendtlighet – hvorfor er det et problem?

Det er ingen fare for at vårt åpne samfunn i overskuelig framtid skal bli illiberalt. Det vi må vokte oss for, er temperaturforandringene.

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.