10 Aug 2015 | 

Muslimhat florerer på nett: «Kom dere ut av Norge»

“I Norge er det svært høy terskel for hvilke ytringer som anses som straffbare. De siste ti årene har det vært i underkant av ti tiltaler for brudd på straffelovens paragraf 135 a om hatefulle ytringer.
En hatefull ytring går fra å være lovlig til ulovlig blant annet når ytringen oppfordrer til vold eller truer med vold.”

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.