3 Feb 2015 | 

Nå kan «Mama Inger» havne i fengsel

“Ett av alternativene i det nasjonale tiggeforbudet som regjeringen har sendt på høring, er å straffe organisert tigging med inntil ett års fengsel. Medvirkning til tigging skal straffes like strengt. Det kan være å dekke reiseutgifter, sørge for forsyninger eller tilrettelegge overnattingsmuligheter, ifølge lovforslaget.”

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.