22 May 2020 | 

22 May 2020 | 

Når retorikken blir propaganda

Mina Bai avlegger meg et besøk i Nettavisen 15. mai under overskriften «Vil et høyere retorisk nivå kunne beskytte muslimer og jøder bedre?»

Ervin Kohn

Ervin Kohn er nestleder ved Antirasistisk Senter, og forstander i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.