1 Oct 2018 | 

1 Oct 2018 | 

Nazigruppe forbudt i Finland

Fredag besluttet Åbo lagmannsrett å opprettholde forbudet mot den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) i Finland.

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Dommen vil trolig bli iverksatt umiddelbart. Også i Sverige vurderer man nå et forbud mot organisasjonen.

– Å forby politiske organisasjoner er ikke noe en skal ta lett på, men denne spesifikke organisasjonen står i en særstilling. En rekke alvorlige volds- og skadeverks-episoder, og flere drap er utøvd av medlemmer av bevegelsen. Dette er handlinger som roses og påskjønnes både på organisasjonens møter og nettside. DNM fremmer samme fiendebilder og konspirasjonsteorier som det en finner i Anders Behring Breiviks manifest, og med sine hjelmkledde vakter bak gjennomsiktige skjold ligner de mer og mer på en paramilitær gruppe, sier nestleder ved Antirasistisk Senter, Mari Linløkken.

Den nordiske motstandsbevegelsen har de siste årene etablert seg som en internordisk naziorganisasjon med avdelinger i flere nordiske land, deriblant Norge. Det var medlemmer av denne gruppen som gjennomførte en demonstrasjon i Kristiansand i fjor sommer, supplert med en del svenske organisasjonsfeller.

Det betenkelige var at politiet beskyttet dem, til tross for manglende tillatelse.

– I Kristiansand marsjerte DNM med flaggborg, men uten hvit skjorte, hjelmer og skjold og betraktelig færre enn hva de pleier å mønstre i Sverige. Det betenkelige var at politiet beskyttet dem, til tross for manglende tillatelse. Nazistene følte seg til og med trygge nok til åpent å true meningsmotstandere fysisk, i det offentlige rom, og den eneste som ble bøtelagt var han som passivt demonstrerte mot nazistene. Politiet i Kristiansand så ikke behov for å innkalle ekstrastyrker «for å hindre en meningsytring», sier Linløkken.

Det var i slutten av november i fjor at Birkaland tingrett, på oppfordring fra politistyret, kunngjorde at den finske grenen av DNM forbys i landet. Den formelle begrunnelsen for forbudet er at organisasjonen i Finland «gjennomførte aktiviteter som er i vesentlig strid med god skikk».

– Dette er, etter vårt syn, å ta på alvor spørsmålet om hvilke konsekvenser det har for samfunnet når en organisasjon som representerer en voldelig ideologi, omsetter ideologien i handling, tar seg til rette i gatene våre. Et forbud mot denne spesifikke organisasjonen, basert på merittene deres, bør absolutt vurderes også i Norge, avslutter Linløkken.

Et forbud mot denne spesifikke organisasjonen, basert på merittene deres, bør absolutt vurderes også i Norge.

Dommen kan ankes til høyesterett, men vil gjelde frem til den eventuelt blir opphevet av en  høyere domstol. Nøyaktig hvordan forbudet vil bli utformet er ikke klart enda, men dommen vil tre i kraft 60 dager etter at den ble vedtatt.

 

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.