16 Jun 2017 | 

Nazimarsjen er forbudt – eller utsatt?

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Det er tidligere varslet at Den nordiske motstandsbevegelsen skulle arrangere en marsj i Fredrikstad 29. juli. Politiet har nå forbudt marsjen under henvisning til “stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter”, samt generelt det store oppbudet av mennesker som var ventet i protest mot nazistenes marsjering.

At demonstrasjonen er avlyst, er svært positivt. Begrunnelsen er derimot mindre tilfredsstillende. At politiet ender med å avlyse marsjen på grunn av motdemonstrasjonene, gir kanskje politiet et slags skalkeskjul for å slippe en krevende situasjon, men spørsmålet er om det egentlig er så klokt. Slik er det ikke nynazistene som får stå igjen som problemet, men de som gjør sin borgerplikt ved å møte opp i protest.

Som politiet også uttaler: “Vi vil nå gå i dialog med arrangøren for å forsøke å finne en løsning.” For nynazister har jo et behov for å marsjere. Men altså helst på en dag hvor det ikke er så mye motstand.

En voldelig, rasistisk bevegelse som ønsker å bygge opp sin posisjon og sin kapasitet i Norge, er et ordensproblem allerede i utgangspunktet.

Jeg håper politiet vil tenke litt på hvordan dette helhetsbildet framstår, for dette er å snu saken på hodet. Politiet har grepet dette an i feil ende fra start. Nynazister bør ikke få marsjere. En voldelig, rasistisk bevegelse som ønsker å bygge opp sin posisjon og sin kapasitet i Norge, er et ordensproblem allerede i utgangspunktet. At de lover å gå pent på rekke der og da, endrer ikke på at deres formål er å skape frykt, eller at et av deres midler er vold.

Eller, la meg si det enda tydeligere: En terrorgruppe som dette bør ikke få marsjere. For det er “definitivt” snakk om en terrorgruppe, som påpekt av den kjente, svenske terrorforskeren Magnus Ranstorp ved Försvarshögskolan. Dette er altså et forsøk på import fra Sverige av en ekstrem, voldelig gruppering som står bak kriminalitet som vi normalt (hvis det ikke var snakk om høyreekstremister) ville betegne som terror. Ranstorp framhever en plan om å sprenge flyktningboliger, men også den grunnleggende antidemokratiske og voldelige ideologien.

Hvis man sliter med å forstå hvorfor man bør nekte nynazister å marsjere, vil det kanskje endre seg hvis man prøver å bytte ut “nynazister” med “voldelige islamister” eller “islamistiske terrorister” i denne artikkelen. Det er ingen grunn til at samfunnet skal legge til rette for organisasjoner og miljøer som ikke bare ønsker å bruke vold mot meningsmotstandere, men som faktisk gjør det.

Den norske avdelingen av Den nordiske motstandsbevegelsen er foreløpig svak, men den har opplevd en viss vekst. Det er generelt ikke en god strategi å innta en vente og se-holdning til grupper som ikke bare har en teoretisk tilslutning til bruk av vold, men som regner det som et sentralt virkemiddel, og som dyrker fiendebildene som gjerne følger med.

For den norske, nynazistiske satsningen er det så langt skeive miljøer som er i fokus for hatet. Jeg spør meg om politiet forstår utryggheten en slik marsj skaper for mennesker som så alt for ofte må kjempe for sin rett til å være seg selv. Det en slik marsj handler om, er en framvisning av hat, og – hvis de skulle lykkes – en framvisning av styrke. Den framvisningen er ment å spre frykt.

Det er sivilsamfunnets soleklare plikt å sørge for slik motstand.

For noen dager siden hørte jeg artisten Nosizwe Baqwa fortelle om hvordan marsjerende nynazister hadde vært hennes frykt da hun vokste opp, og en kilde til angst i barndommen og ungdomstiden hennes. Det er slik for en del mennesker, og det er åpenbart ikke uten grunn.

Hvis politiet likevel tillater en nynazistisk gruppe å marsjere, må nynazistene selvsagt møte – fredelig – motstand. Det er sivilsamfunnets soleklare plikt å sørge for slik motstand. Det vil være vår plikt neste gang Den nordiske motstandsbevegelsen bebuder marsj også. For alle som ikke ønsker at en voldelig nynazistisk gruppering skal vokse seg sterkere, ville det være et alvorlig tilbakeslag hvis de får gjennomføre en suksessfull marsj uten særlige motmarkeringer.

Hvis politiet på noe vis forsøker å legge til rette for at nynazister skal marsjere uten slik fredelig, sivil motstand, vil det være et alvorlig feilskjær, og en undergraving av demokratiske borgeres rett og plikt til å demonstrere mot krefter som ønsker å øve vold både på demokratiet og på menneskene i det.

 

Foto: David Lagerlöf / Expo

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.