13 Mar 2014 | 

Nazistisk regjeringsdeltagelse

Anne Marie Mollen

Skribent

Forfatter Jo Eggen etterspør i Klassekampen 7. mars Antirasistisk Senters syn på nazisters deltagelse i den nye ukrainske regjeringen og norske myndigheters unnvikende holdning til dette. Det kan vanskelig være noen tvil om at vi er sterkt kritiske til enhver nazistisk deltagelse i maktutøvelse av noe slag, skriver Rune Berglund Steen i Klassekampen.

Svoboda er et åpenlyst rasistisk og antisemittisk parti som ikke har etterlatt noen tvil om sin identitet, oppkalt som det tidligere var etter det tyske nasjonalsosialistiske partiet. Når demokratiske krefter nå har inngått en ytterst uhellig allianse ved å ta Svoboda inn i den ukrainske regjeringen, leker de med ilden. Svoboda har allerede demonstrert sin vilje til voldsbruk. Nå er denne viljen kombinert med reell makt.

Selv i en så kompleks situasjon som Europa står overfor, med trusselen om krig mellom to av kontinentets største stater, har man ikke lov til å ignorere dette. At norske myndigheter i sin støtte til den ukrainske regjeringen ikke ser ut til å ha tatt noe slags forbehold mot den nazistiske deltagelsen, er svært problematisk. Det bør være mulig å støtte Ukrainas demokratiske krefter samtidig som man advarer kraftig mot høyreekstreme sengekamerater.
Eggen spurte ikke om vårt syn på det autoritære russiske regimet. Noe av det som gjør den pågående konflikten skremmende, er nettopp at Vladimir Putin så tydelig har demonstrert sin vilje til å bruke militærmakt. Det har vært mange referanser i det siste til den russiske invasjonen av Georgia i 2008. Mer redselsfull var den andre krigen i Tsjetsjenia som brøt ut i 1999, og som utgjorde en vesentlig del av Putins vei til makten. Brutaliteten som rammet den tsjetsjenske befolkningen gjør krigen til et av de mørkeste kapitlene i europeisk historie etter annen verdenskrig. Mens Tsjetsjenia ble ødelagt, hadde norske myndigheter fokus på gode relasjoner med Russland.
Kveker-slagordet om å møte makt med sannhet (“speak truth to power”) hadde gjort seg, både den gang og nå.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.