13 Jan 2015 | 

Anundsen BT

UTKASTER: Justisminister Anders Anundsen (Frp) satte seg i fjor rekordhøye mål for uttransporter av personer uten oppholdstillatelse i Norge. Ved utgangen av april så det mørkt ut innen kategorien asyl. Anundsen nektet derimot å fire på kravene. Etter at Politiets utlendingsenhet iverksatte sin handlingsplan i august, steg tallet på utsendte lengeværende asylbarn til værs. FOTO: JAN T. ESPEDAL

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.