28 Sep 2015 | 

Nominer en kandidat til OXLO-prisen 2015

OXLO-prisen tildeles en organisasjon, virksomhet eller enkeltperson som har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer og rasisme. OXLO-prisen er på kr 50 000 og deles ut i forbindelse med FNs toleransedag 16. november. Prisen deles ut på Rådhuset av Oslos ordfører.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Det er åpent for alle å foreslå kandidater. Forslag sendes Enhet for mangfold og integrering (EMI) på e-post emi@bga.oslo.kommune.no  eller per post til P.b 2128 Grünerløkka, 0505 Oslo innen 26. oktober 2015. Legg ved begrunnelse for din nominasjon.

Juryen består av representanter fra Byrådsavdeling for kultur og næring, Rådet for innvandrerorganisasjoner, Rådet for funksjonshemmede, Skeiv Verden/LLH OA og Enhet for mangfold og integrering. Komiteen er ikke bundet til kun å velge blant innkomne forslag til kandidater.

Kriterier som ligger til grunn for vurderingen:

Hovedkriteriet for tildeling er at kandidaten har gjort en spesiell innsats i arbeidet med å skape en romslig, inkluderende og åpen hovedstad for alle, fri for fordommer og rasisme. I sin vurdering av kandidatene til OXLO-prisen vil juryen legge vekt på om kandidaten har bidratt til å fremme:

·       Det flerkulturelle perspektivet i sitt virke.

·       Kontakt, relasjoner og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell orientering eller funksjonsevne.

·       Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Oslo kommune.

·       Etablering av nye eller videreføring og videreutvikling av eksisterende flerkulturelle møteplasser.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.