19 Jan 2015 | 

Nordafrikanske gutter på drift i Europa – hvem er de?

I 2014 kom det nærmere 800 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Noen av barna som kommer som enslige mindreårige asylsøkere har bakgrunn fra de nordafrikanske landene, de har vært på drift i Europa i flere år og er en svært sårbar gruppe barn. I Norge finnes det lite informasjon om hvem de er og hvilke særskilte utfordringer de har, mens i Danmark har Røde Kors startet opp et eget mottak for nordafrikanske ungdom på drift. Redd Barna vil med denne frokosten sette fokus på disse barnas særskilte behov, og øke kunnskapen om hva som kan gjøres for å kunne ivareta dem på en best mulig måte.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Program:

08:30: Frokost og kaffe: vi tar med mat og drikke inn i salen

08:45-08:50: Åpning v/seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram Thale Skybak

08:50-09:45: Henrik Askholt fra Røde Kors i Danmark. Forteller om ungdommenes bakgrunn, hvordan Røde Kors jobber med denne gruppen av ungdommer og på hvilken måte mottakstilbudet til gruppen fungerer.

09:45-10:00: Barnevernspedagog Line Ruud Vollebæk. Forteller om sin erfaring fra å jobbe med denne gruppen av ungdommer i Oslo.

10:00-10:15: Spørsmål og diskusjon

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.