11 Jan 2016 | 

Ny lov for alle – men er alle med? Debatt om den nye likestillings- og diskrimineringsloven

Torsdag 14. januar 2015 kl 08.00 arrangerer Antirasistisk Senter og en lang rekke andre organisasjoner debatt om ny likestillings- og diskrimineringslov på Litteraturhuset i Oslo. Bakgrunnen for debatten er forslaget om en ny lov som skal dekke alle diskrimineringsgrunnlagene. Spørsmålet er om loven faktisk er for alle, og om den blir bedre enn de ulike lovene som er gjeldende i dag.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne kommer! Kommer du?

Program:
08.00: Velkommen: Hvorfor arrangeres dette møtet?
Are Saastad, Reform – ressurssenter for menn

08.05 – 08.20: Et godt forslag til ny lov
Statsråd Solveig Horne, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

08.20 – 08.50: Kommentarstafett fra organisasjonene på diskrimineringsfeltet:
Ingvild Endestad, LLH – Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Arne Lein, Norges handikapforbund
Fakhra Salima, MiRA Ressurssenter for minoritetskvinner
Wenche Frogn Sellæg, Statens seniorråd
Gudrun E. E. Lindi, Sami Nisson Forum/Samisk KvinneForum
Tove Smaadahl, Krisesentersekretariatet
Berit Vegheim, Menneskerettighetssalliansen
Frøydis Patursson, JURK – Juridisk Rådgivning For Kvinner

08.50 – 09.10: Politisk paneldebatt med
Anne Beathe K. Tvinnereim, Sp
Kirsti Bergstø, SV
Laila Marie Reiertsen, Frp
Solveig Horne, statsråd

09.10 – 09.25: Debatt og spørsmål fra salen

09.25 – 09.30: Oppsummering

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.