4 Apr 2018 | 

Vår nye, litt mindre splittende justisminister

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Noe av det første som kommer opp når man søker på den politiske historikken til vår nye justisminister, Tor Mikkel Wara, er hans oppgjør med et valgkamputspill fra Carl I. Hagen, hvor Wara advarte Hagen mot å bruke innvandring som et kort for å vinne velgere. Som Wara sa til NTB i januar 1993:

“- Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer. (…) Den nasjonalistiske bølgen som vi ser komme både i Europa og Norge, burde bekymre alle anstendige politiske partier. Derfor er det viktig å forebygge rasistiske utslag ved å uttrykke seg slik at man ikke stimulerer de nasjonale tendensene vi ser, fortsetter han.”

Det er 25 år siden Wara sa dette, men det var kloke ord, og det er ord som er minst like viktige nå. Igjen ser vi en nasjonalisme i framvekst i Europa, mer skummel enn den gangen. Vi ser også at de kreftene som Wara selv opponerte mot i FrP, har stått sterkt der de siste årene.

Vi ser også at de kreftene som Wara selv opponerte mot i FrP, har stått sterkt der de siste årene.

Jeg håper selvsagt at Wara stadig vil fremme de samme verdiene som justisminister, og forventer i utgangspunktet at han vil bekle ministerposten med mer av den den verdighet og nøkternhet som normalt tilligger dette ansvaret.

Dette er en viktig tid for å kjempe mot fiendebilder, frykt og polarisering, og Wara bør ha bedre forutsetninger for å være en justisminister for befolkningen som sådan enn enkelte forgjengere.

Jeg hadde selvsagt ønsket en justisminister med et sterkt engasjement for mennesker på flukt, heller enn et engasjement for en rigid politikk. Det har jeg dessverre blitt vant til at vi ikke får. Alt jeg nå håper på, er et minstemål av humanitet, og en vilje til å se menneskene man bestemmer skjebnen til.

Jeg hadde selvsagt ønsket en justisminister med et sterkt engasjement for mennesker på flukt, heller enn et engasjement for en rigid politikk.

Med Waras støtte til den eksepsjonelt strenge linjen som nå råder, spørs det om det ikke også er å håpe på for mye.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.