8 Feb 2016 | 

Nynazisistiske løpesedler spres i posten

«Vi anser Adolf Hitler som ett av det forrige årtusenets aller største mennesker. En kriger som kjempet og stred for den ariske rase og Europas framtid», uttaler representant for “motstandsbevegelsen i Norge”.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.