20 Oct 2020 | 

Nytt styre i Antirasistisk Senter

Manuela Ramin-Osmundsen er valgt som styreleder for det nye styret, Susanne Demou Øvergaard som nestleder. 

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Det nye styret består av: Manuela Ramin-Osmundsen, Susanne Demou Øvergaard, Sunil Loona, Shoaib Sultan, Hodan Gulaid, Sofia Rana, Ahmed Hassan og Karl Eldar Evang. Linn Herland Landro er tidligere valgt som ansattes representant, og Maria Wasvik som vara.

– Å arbeide for et flerkulturelt, mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn som er fritt for rasisme og diskriminering, er ikke et ideal, men en jobb som må gjøres av mange, hver dag, uttaler Ramin-Osmundsen. – Det er mange mennesker og institusjoner som har forventninger til Antirasistisk Senter. Organisasjonen har en dyktig stab som brenner for å ta arbeidet videre. Jeg vil takke for tilliten som er vist meg i rollen som styreleder.

Å arbeide for et flerkulturelt, mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn som er fritt for rasisme og diskriminering, er ikke et ideal, men en jobb som må gjøres av mange, hver dag.

– Jeg har alltid hatt stor respekt for Antirasistisk Senter sitt arbeid, og har arbeidet tett med Senteret gjennom min jobb i Skeiv Verden. Vi er nå i en tid hvor Senterets tilstedeværelse og arbeid er viktigere enn noen gang. Jeg takker ydmykt for tilliten og ser frem til å brette opp armene og bidra gjennom arbeid i styret, uttaler Demou Øvergaard.

– Vi er glade for å ha fått et svært kompetent styre, med et sterkt engasjement for at Antirasistisk Senter skal utvikle seg videre, og fortsette å spille en viktig rolle i kampen mot rasisme og diskriminering, og for et godt og inkluderende samfunn, sier Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter.

Biografier 

Manuela Ramin-Osmundsen er opprinnelig fransk, fra Martinique i Det karibiske hav og flyttet til Norge i 1991. Manuela ble i 1998 den første leder i oppbyggingen av det nyopprettede statlige Senter mot etnisk diskriminering (SMED). Hun har siden vært mangeårig leder og rådgiver i offentlig sektor; Utlendingsdirektoratet, Helse-Sør Øst, Akershus universitetssykehus, Miljødirektoratet og Drammen kommune. Hun er nå rådgiver for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt på Diakonhjemmet stiftelse.

Susanne Demou Øvergaard er oppvokst på Hamar i en gresk familie. Hun har studert fred og utviklingsstudier ved University of Bradford. Hun har arbeidet i Oslo Røde Kors, og 2011-2019 som generalsekretær i Skeiv Verden. I dag arbeider hun i Senter for Flyktningkompetanse og Integrering i Bydel Gamle Oslo, i tillegg til at hun er selvstendig næringsdrivende.

Sunil Loona er opprinnelig fra India. Han er utdannet psykolog, både fra India og Norge, med embetseksamen fra Universitet i Oslo i 1975. Han har tidligere arbeidet som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter og som seniorrådgiver ved Nasjonalt Senter for flerkulturell opplæring (NAFO), OsloMet. Sunil var med på å stifte Antirasistisk Senter. Han har forsket og skrevet faglitteratur om ulike emner innenfor minoritetsspørsmål. I dag er han en aktiv pensjonist.

Hodan Gulaid er utdannet samfunnsviter med en bachelor i utviklingsstudier fra USA og en master i internasjonale forbrytelser fra Nederland. For tiden jobber hun som organisasjonsrådgiver i barne- og ungdomsorganisasjonen CISV Norge. Hodan har også tidligere jobbet på JOBB X og Agenda X – Antirasistisk Senters to ungdomsavdelinger.

Karl Eldar Evang er utdannet psykolog og psykoanalytiker, med egen praksis. Han var med å grunnlegge Foreningen av tolvte januar, som arbeider for asylsøkeres rettssikkerhet. Han har arbeidet som frivillig psykolog på Helsesenter for papirløse migranter i en årrekke, og han er medlem i Menneskerettighetsutvalget til Norsk Psykologforening. Han skriver fast i psykologspalten i avisen Klassekampen.

Ahmed Hassan er en ekte Oslogutt. Hans familie kom til Norge på slutten av 80-tallet, og har sin opprinnelse fra Somalia. Ahmed er en sosial entreprenør som har vært med på å starte et selskap som primært jobber med sysselsetting av unge. Foretaket Ideelt Security AS har, under ledelse av Ahmed og co, bidratt som lokale trivselsverter på bibliotekene som holder til på Tøyen og Grünerløkka, og som arbeidskraft til arrangementer rundt omkring i Gamle Oslo. Det innovative aspektet rundt arbeidet har ført til at han har blitt nominert til E24s Ledertalenter, listet som en Ledestjerne: 30 under 30 av Dagens Næringsliv(D2), og blitt en av Oslos 10 stemmer (NRK P1). Siden begynnelsen av 2019 har Ahmed hatt en sterk tilknytning til Senteret gjennom sitt engasjement som frivillig i Agenda X.

Sofia Rana har utdannelse innenfor ledelse, samt fred og konfliktstudier. Hun har jobbet som kabinansatt i SAS 14 år, med flere år som tillitsvalgt i fagforening. Hun sitter i bystyret i Oslo for Rødt og er også leder i partiets antirasistiske og minoritetspolitiske utvalg. Hun har mange års fartstid som antirasistisk aktivist, og har også vært mediekritisk spaltist for medier24.

Shoaib Sultan kom til Norge fra Pakistan som ettåring, han tilbragte sine ungdomsår i Skogbygda i Nes kommune i Viken, og har studert statsvitenskap, økonomi og ledelse i USA. Shoaib har tidligere sittet som generalsekretær i Islamsk Råd Norge. Han har også jobbet ved Antirasistisk Senter i åtte år med kartlegging av ekstreme miljøer, og en profilert samfunnsdebattant og en lokalpolitiker i Oslo for Miljøpartiet de Grønne. I dag jobber han som presse- og medieansvarlig i Norsk Folkehjelp.

Linn Landro (ansattes representant) er avdelingsleder på JOBB X på Antirasistisk Senter. Hun ble aktiv antirasist som 15-åring, og har jobbet med antirasistiske organisasjoner og politikk gjennom mange år. Hun har en mastergrad i pedagogikk og en bachelorgrad i scenekunst og pedagogikk. Hun er en aktiv skribent og fotograf, og jobber mye med kommunikasjon både på Senteret og for andre organisasjoner hun er engasjert i.

Maria Wasvik (vara, ansattes representant) har jobbet som rådgiver ved Antirasistisk Senter siden 2015, det siste året med arbeid mot høyreekstremisme. Tidligere har hun blant annet jobbet med kartlegging av rasisme blant barn og ungdom, og skyggerapportering til FNs rasediskrimineringskomité (CERD). Hun har tidligere jobbet i asylmottak, med enslige mindreårige flyktninger i Barnevernet og som juridisk representant for enslige mindreårige. Hun har vært styremedlem i Foreningen av tolvte januar og er medlem av Antirasistisk og minoritetspolitisk utvalg i Rødt. Maria har utdannelse innen statsvitenskap og menneskerettigheter, med en masteroppgave om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.