2 Nov 2015 | 

– Også høyreekstreme angrep må kalles terror

Islamistangrep blir klassifisert som terror oftere enn høyreekstremistiske angrep.
– Man kan tenke at ordbruken ikke er så viktig, men den får følger for hva samfunnet retter oppmerksomheten mot, sier Rune Berglund Steen til forskning.no og viser til at terror gir den skarpeste responsen.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.