20 Nov 2020 | 

20 Nov 2020 | 

Økt mediefokus på rasisme

Det har vært mer nyhetsdekning om rasisme, men underrepresentasjon av minoriteter.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

– Straks mange med minoritetsbakgrunn opplevde at det var en større lydhørhet for deres opplevelser og perspektiver, eksploderte det. Historiene fantes selvsagt hele tiden, men det var først nå mange følte at det var rom for å dele dem, og at det faktisk kunne bety noe vesentlig å dele dem, sier Rune Berglund Steen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.