31 May 2018 | 

Ønsket villedning fra ytre høyre

Shoaib Sultan

Shoaib Sultan er kommunikasjonsrådgiver for Norsk folkehjelps avdeling for utvikling og humanitært samarbeid, og aktiv lokalpolitiker for Miljøpartiet de Grønne. For mange er h...

Skribent

Knebling, mangel på ytringsfrihet og politisk forfølgelse har vært forklaringene fra ytre høyre på at seriøse aviser ikke har skrevet om arrestasjonen av den voldelige høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson foran et rettslokale i byen Leeds. Arrestasjonen handler imidlertid om noe helt annet, nemlig britiske lover knyttet til gjennomføring av rettssaker. Er det kanskje ikke slik at landets lover skal gjelde høyreekstreme aktivister akkurat som alle andre?

Arrestasjonen har fått flere av de norske bloggene på ytre høyre til å se rødt. Filter Nyheter har dekket saken, og har en god gjennomgang og diskusjon samt forklaring på faktiske forhold rundt hele saken her.

Det hele er tatt rett ut av dreieboken til Alt Right-bevegelsen i USA og Donald Trump: Ikke snakk om innholdet, men angrip heller avsenderen.

Det som faktisk skjedde, er at Robinson tidligere var dømt for å ha filmet flere tiltalte i strid med britisk lov. Når han nå igjen dukket opp utenfor rettslokalet for å filme, brøt det med vilkårene i forrige dom, og han ble derfor pågrepet. Reglene for å beskytte rettsprosessers integritet må regnes som en del av britisk rettskultur, og det er litt underlig å se så liten forståelse for disse hos alle som angivelig skal være så opptatt av britisk og europeisk kultur.

Hvis man faktisk er opptatt av rettferdighet for grooming-ofrene i denne saken, burde en avbrutt rettssak for øvrig være det siste man ønsker. Dermed er det viktig at rettssystemet opprettholder reglene som gjelder.

Det at man i seriøse aviser ikke dekket arrestasjonen av Robinson, skyldtes en rettskjennelse med forbud mot medieomtale. Filter Nyheter skriver at denne rettsordren ble omgjort etter at Leeds Live og The Independent påklaget den. Rettsordren var ikke nødvendigvis uproblematisk, men den er i tråd med britisk rettspraksis, og har en helt annen forklaring enn konspirasjonsteoriene man så lett tyr til på ytre høyre.

Selv på ytre høyre finnes det imidlertid litt ulike tilnærminger til saken.

Arrestasjonen har fått flere av de norske bloggene på ytre høyre til å se rødt.

Vi har bloggen til den statsstøttede tenketanken Human Rights Service, hvor de skiver «Tommy Robinson … sitter i britisk fengsel. Fengslet fordi han rapporterte om de avskyelige groomingsakene. Bli med å støtte Robinson du også!»Det er en tydelig aktivistisk tilnærming. Det er flere kritiske artikler på nettstedet om arrestasjonen. HRS er også misfornøyd med at religionen til de som stod bak groomingsakene ikke blir trukket mer frem. Det siste kan være relevant om det faktisk har noe med de kriminelle handlingene å gjøre, men kun da.

Den andre kjente bloggen fra ytre høyre fløy, Document.no, skrev også om underskriftskampanjen for å støtte Robinson, men hadde en noe mer nøktern fremstilling: «Bakgrunnen for arrestasjonen er fremdeles noe uklar, men inntrykket er at Tommy Robinson ble arrestert for å ha utvist «forakt for retten», selv om han altså er reporter i Rebel Media og filmet på gaten utenfor rettslokalet.» Det er en logisk brist her, siden det lyder som om en «journalist» ikke kan utvise forakt for retten.

Men document.no holdt likevel en mer edruelig tone. Man lurte også på om Robinson ble fengslet fordi han var Robinson, et spørsmål som er legitimt nok. En annen artikkel problematiserte at han kun filmet seg selv. En tredje og engelskspråklig artikkel slo fast at dommen var rask og urettferdig. Dette kan være legitime spørsmål, men de er godt besvart i den tidligere nevnte artikkelen fra Filter Nyheter.

Det man får her, er dermed et forsøk på full rehabilitering av en høyreekstrem aktivist.

Den tredje og nyeste av bloggene på ytre høyre, den selvutnevnte «avisen» Resett, hadde selvsagt også dekning av dette. Her er den høyreekstreme aktivisten en helt, intet mindre: «Men det man har reagert på, er at slike lover i det hele eksisterer, og ikke minst at de ble brukt mot noen som med risiko for sitt eget liv har eksponert alvorlig kriminalitet og som har vært en drivende kraft i å holde myndighetene ansvarlig for å ilegge påtale.» Det man får her, er dermed et forsøk på full rehabilitering av en høyreekstrem aktivist som filmet tiltalte på vi inn i en rettsbygning i strid med britisk lov.

Ikke bare blogger på ytre høyre fløy, men også en politiker fra regjeringspartiet Frp har reagert på at norske medier ikke skriver om saken. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen har skrevet om dette på sosiale medier, og han fikk bred dekning for dette i Resett også. Det som gjør dekningen fra Resett absolutt hysterisk, er imidlertid når et leserinnlegg publisert der kaller Robinson for “menneskerettighetsaktivist”.

Dessuten kommer Resett med påstander om at «Det kan ikke være tilfeldig at de muslimske voldtektsgjengene opererer etter samme mønster i England, i Nederland, Norge, Tyskland, Sverige og over alt ellers i Europa.» Har noe slikt blitt oppdaget i Norge? Her kommer en rimelig drøy påstand som ikke underbygges på noen måte. Men det er jo Resett, så uventet kan det ikke være.

Ikke bare blogger på ytre høyre fløy, men også en politiker fra regjeringspartiet Frp har reagert på at norske medier ikke skriver om saken.

Resett har også skrevet om Filter Nyheters artikkel, men her leverer «redaktør» Helge Lurås et useriøst og irrelevant angrep rett i strupen på motparten: «Drittpakke mot Tommy Robinson fra mediefloppen Filter Nyheter». I en annen artikkel angriper Lurås VG og Nettavisen for måten de har dekket saken på. Det hele er tatt rett ut av dreieboken til Alt Right-bevegelsen i USA og Donald Trump: Ikke snakk om innholdet, men angrip heller avsenderen.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.