20 Oct 2015 | 

“Ordets makt” – om makt og media

Vi ønsker velkommen til bl.a Ervin Kohn – Antirasistisk Senter, Sidsel Wold – NRK Midt-Østen, Tove Bjørgaas – NRK USA, Harald Stanghelle – sjefsredaktør Aftenposten, Yousef Bartho Assidiq – JustUnity m.fl.
Pris: 150/200 inkl lunsj

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Transform har i samarbeid med Antirasistisk Senter i Oslo satt opp et dagsseminar på Rockheim hvor vi inviterer inn kjente journalister, forskere og samfunnsdebattanter til å diskutere og forelese om makten media har til å forme våre holdninger og fordommer. Media har makten til å dehumanisere grupper, sette grupper opp mot hverandre, skape splid og angrep på hverandre. På samme vis har media makten til å informere leserne, nyansere enkle forestillinger vi ofte har om hverandre, og til og med til å samle folk. Vi får eksempler både fra nasjonal og internasjonal presse fra våre foredragsholdere.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.