28 Nov 2018 | 

28 Nov 2018 | 

Oslo mot rasisme

Fredag 30. november klokka 16.00 arrangerer vi en bred, ikke-voldelig markering foran Stortinget mot nynazister.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

I helgen var flere nynazister med på demonstrasjon utenfor Stortinget. Som mange vil ha fått med seg, har nynazister opptrådt åpent i flere andre byer i Norge de siste par årene, senest før dette i Moss og Fredrikstad.

Vi samles for å vise at nynazistene ikke er velkomne i Oslo. I Oslo skal alle borgere føle seg trygge, uten frykt for å støte på nynazister i bybildet. Oslo er vår by og vårt hjem, ikke nynazistenes. Oslo skal være en by for mangfold og fellesskap, ikke fordommer og hat. Nynazister skal derfor ikke få møte opp her uten bred, fredelig motstand.

De som skal holde appeller under markeringen er: 

– Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo
– Ingvild Endestad, leder, FRI
– Elisabeth Thorsen, ledende domkirkeprest, Oslo domkirke
– Natalia Zubillaga, nestleder, LO i Oslo
– Susanne Demou Øvergaard, generalsekretær, Skeiv Verden
– Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter

Konferansierer: Hodan Gulaid og Carima Tirillsdottir Heinesen, JOBB X, Antirasistisk Senter.

Så langt har følgende organisasjoner tilsluttet seg markeringen:

Antirasistisk Senter
Det mosaiske trossamfunn i Oslo (DMT)
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Utdanningsforbundet Oslo
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Salam
LO i Oslo
LO i Fredrikstad
Norsk Folkehjelp
Skeiv verden
Fagforbundet Oslo
Fagforbundet Helse, sosial og velferd
Fagforbundet Barn og Oppvekst Oslo
Fagforbundet Teknisk, Oslo
Rødt Oslo
Oslo Rød Ungdom
Rødt Oslo Studentlag
Minotenk
Kvinnegruppa Ottar
Kvinnefronten
Kvinnefronten i Oslo
Refugees Welcome Norway
Heismontørenes Fagforening
Oslo Grafiske Fagforening
EL og IT-forbundet
IKT Bransjens Fagforening i EL og IT Forbundet
LIN- Likestilling, Inkludering og Nettverk
Oslo MDG
Oslo SV
Sosialistisk Ungdom
Oslo Sosialistisk ungdom
Blitz
Feministisk Initiativ Oslo
Skeiv Ungdom Oslo og Akershus
Rød Ungdom
Landsforeningen mot rasisme (LMR)
Foreningen for human narkotikapolitikk
Unio-studentene
Fellesforbundet Avd 605 Rørleggernes fagforening
Fellesforbundet Avd 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
NTL UiO
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
AUF
Senter for Sekulær IntegreringM
Motmakt
MFO (Musikernes fellesorganisasjon) / Creo
Håp Kompetanse
Lokomotivpersonalets Forening Oslo
Unge Feminister
Rødt Oslo Solidaritet
Oslo/Akershus Handel og Kontor

 

Dersom din organisasjon ønsker å tilslutte seg, send melding til Antirasistisk Senter på Facebook, eller send mail til daglig leder, Rune Berglund Steen: rbs@antirasistisk-senter.no

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.