14 Jun 2016 | 

Oslo Pride 2016: Er antirasisme skeiv kamp? // Racism and the Gay/Queer Liberation

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi går skeive dager i møte kort tid etter tragedien i Orlando. Hendelsen og flere av reaksjonene i etterkant, har minnet oss på hvor tett sammenvevd den skeive og den antirasistiske kampen er. Den skeive bevegelsen – i likhet med samfunnet for øvrig – blir stadig bredere, og omfatter et større mangfold.

Interseksjonalitet har blitt et populært honnørord blant de skeive organisasjonene. Men hvordan vises dette i det daglige arbeidet? Er antirasisme inkludert i kampen for frigjøring av lhbtiq-personer? Kan man være skeiv, men ikke antirasist?

Dette er noen av temaene som vil diskuteres i denne sofasamtalen under Pride House. Velkommen til en hyggelig diskusjon med Shoaib Sultan (Antirasitisk Senter), Nora Mehsen (Skeiv Verden) Ingvild Endestad (FRI) og Marie Pernille Sivertsen (Skeiv Ungdom).

Sted: Sal 2

Se hele programmet for årets Oslo Pride her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.