17 Sep 2014 | 

Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn?

Anne Marie Mollen

Skribent

Tirsdag 7. oktober inviterer Antirasistisk SenterNOASNorsk Folkehjelp, Palestinerleir og Forlaget Manifest til kveldsseminar på DogA, der vi stiller spørsmål som: 

– Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten? 
– Har Norges tilnærming til langvarige konfliktsituasjoner endret seg de siste årene? 
– Hvorfor skal Norge være en trygg havn for palestinske flyktninger? 

 

P R O G R A M


18.00: Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter og forfatter av Svartebok over norsk asylpolitikk

18.05: Samtale med nyankommet asylsøker

DAGENS SITUASJON I PALESTINA
18.15 Are Hovdenak, landrådgiver, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)
18.30 Finn Erik Thoresen, styreleder, Norsk Folkehjelp
18.45 Samtale med asylsøker som returnerte til Gaza før den siste krigen (via Skype)
19.00 Spørsmål fra salen

19.10 Pause og kulturinnslag: Opplesning ved Cecilie Holtan

BEHOV FOR BESKYTTELSE
19.20 Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten? Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultet, UiB

19.40 Har Norges tilnærming til langvarige konfliktsituasjoner endret seg de siste årene?
Paula Tolonen, spesialrådgiver Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), tidl. avdelingsdirektør Utlendingsdirektoratet (UDI)

19.50 PANELDEBATT: SKAL NORGE VÆRE EN TRYGG HAVN FOR PALESTINSKE FLYKTNINGER?
– Cecilie Schjatvet, advokat
– Terje Einarsen, professor, UiB
– Paula Tolonen, spesialrådgiver NOAS
– Finn Erik Thoresen, styreleder, Norsk Folkehjelp
– Ordstyrer: Line Khateeb, fung. avdelingsleder, NOAS

Konferansier er Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter og forfatter av boka SVARTEBOK over norsk asylpolitikk

Facebook-event finner du her.

Velkommen!

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.