Benjaminprisen til Kuben videregående skole

Carima Tirillsdottir Heinesen

Redaktør

Vi har fått besøk av Isha Yasir, elevrådsleder ved Kuben Videregående Skole, som snakker om skolens  arbeid mot rasisme og diskriminering. Vår egen seniorrådgiver Vivian Brattsti Sørensen forteller om skolenettsiden “Aldri mer 22. juli”

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.