7 Jan 2021 | 

Polen, Ungarn, Norge?

Rune Berglund Steen

Rune Berglund Steen begynte på Antirasistisk Senter som kommunikasjonsansvarlig i 2010, og ble leder i 2013. Tidligere har han blant annet arbeidet for Norsk Organisasjon for Asyl...

Redaktør

Publisert i Dagsavisen 7. januar 2021.

Nestleder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug går 18. desember langt i å bekrefte vår kritikk av tiltaket med blant annet å prioritere kristne overføringsflyktninger. Listhaug gjør det klart at FrP ønsker å prioritere kristne fordi de angivelig vil være lettere å integrere i Norge, og legger seg dermed i praksis på samme linje som land som Polen og Ungarn. Som så ofte forsøker FrP å pakke det litt penere inn, men resultatet blir det samme.

Det FrP legger opp til, framstår dermed som selve innbegrepet på diskriminering, dertil av mennesker i en ekstremt utsatt situasjon.

FrP legger altså opp til en tilnærming hvor statene som har tilsluttet seg FNs flyktningkonvensjon, bør velge seg flyktninger ut fra religiøs og kulturell tilhørighet. Hvis flere land skulle følge en slik tilnærming, ville det være en svært problematisk utvikling for det internasjonale flyktningsystemet.

Prinsippet om ikke-diskriminering betyr at man skal behandle mennesker ut fra deres individuelle forutsetninger, ikke eksempelvis deres reelle eller antatte religiøse identitet. Det FrP legger opp til, framstår dermed som selve innbegrepet på diskriminering, dertil av mennesker i en ekstremt utsatt situasjon. Som jeg skrev i mitt tidligere innlegg, 16. desember, skal kristne ha samme krav på beskyttelse som andre, men ikke sterkere krav på beskyttelse enn andre. Det avgjørende blir hvordan en regjering hvor FrP ikke lenger deltar, gjennomfører dette tiltaket.

FrP kan imidlertid ikke nekte noen å se nært beslektede deler av FrPs politiske prosjekt i sammenheng.

Hvis man ikke forstår problemet, er det bare å skru klokken tilbake til 1938, og tenke på landene som den gang foretrakk kristne flyktninger framfor jødiske. Jøder møtte den gang mange av de samme fordommene som muslimer møter i dag – fordommer mot muslimer som FrP i flere år har jobbet aktivt for å utbre. Listhaug vil ha oss til å tro at dette tiltaket ikke har noe å gjøre med det fiendebildet FrP i over tretti år har malt fram av muslimer, fra Carl I. Hagens Mustafa-brev til Siv Jensens “snikislamisering”, og så mye mer. FrP kan imidlertid ikke nekte noen å se nært beslektede deler av FrPs politiske prosjekt i sammenheng.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.