4 jan 2017 | 

Prosessen mot somalierne

«Regjeringen har innledet en prosess hvor i underkant av 2000 somaliere nå står i fare for å miste sin midlertidige oppholdstillatelse. (…) Problemene i mange av tilbakekallssakene er bevisgrunnlaget. Det er klare mangler i tilbakekallsbegrunnelsene og tilbakekallingene framstår mer som overgrep enn som nødvendige grep for å oppfylle lovens intensjon.»

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.