15 Dec 2014 | 

Psykolog: Jeg har fått innblikk i torturkammeret

“Jeg har ofte problemer med å huske ordentlig etter en slik time. Mye mer enn etter andre psykologtimer, jeg husker vanligvis godt hva pasienter forteller. Jeg må konsentrere meg sterkt for å gjenkalle enkeltheter i beretningene. Et akutt hukommelsesproblem slår inn for å skjerme meg mot realiteten.” Sterk kronikk fra Karl Eldar Evang i Aftenposten 12. desember 2014.

Vivian Brattsti Sørensen

Skribent

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.