19 Jun 2015 | 

19 Jun 2015 | 

Alternativ rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) 2015

Les sivilsamfunnets alternative rapport.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Les sivilsamfunnets alternative rapport, “NGO Alternative Report”, som er skrevet i forbindelse med Norges 21./22. periodiske rapport til FNs rasediskrimineringskomité (CERD) her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.