18 May 2012 | 

18 May 2012 | 

Håndbok i Antidiskrimineringsarbeid for Frivillige Organisasjoner

Her kan du leste første del av håndboken, som inneholder veiledning for kursholdere.

Redaksjonen

Skribent

Redaksjonen

Skribent

Håndboka er laget innen rammen for prosjektet “Awareness raising in the areas of non- discrimination and equality targeted at civil society organizations” (VC/2010/007) som har som mål å utvikle tilpasset opplæringsmateriell og -aktiviteter for NGOer for å styrke deres arbeid for ikke-diskriminering og likeverd. Håndboka er todelt, første del er en kursmodul med veiledning for kursholdere.

Last ned Del 1 av håndboken her.

Vi trenger din støtte! Du kan hjelpe oss i arbeidet mot diskriminering, fordommer og hat ved å dele denne artikkelen eller ved å gi en gave.